SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

10.11.2015

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774)

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi

10.11.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Podsumowanie do "Programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

21.10.2015

Podsumowanie do "Programu ochrony środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" przyjętego Uchwałą Nr XI/74/2015 z dnia 23 września 2015r. Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadomienie

08.10.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka           2 000,00 zł

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

06.10.2015

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 22 wrzesnia 2015r., znak DDOŚ-tos.440.8.2015.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie trnasgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eklpoatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 05.10.2015

Dokument oglądany razy: 106 878