SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.

09.09.2014

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

10.07.2014

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

Udzielenie dotacji przeznaczonej na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

29.05.2014

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku, dla organizacji pozarządowych postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.

Zawiadomienie

27.05.2014

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r., dla organizacji pozarządowych postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 15.11.2013
Podpisał: Wójt Gminy Wiśniowa
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 44 388