SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00


NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa

09.02.2016

w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zawiadomienie

08.02.2016

w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie

28.01.2016

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi gminnej nr 112465R, Markuszowa Sklep Oparówka” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 650, 652, 523/6, 523/4, 521/2, 520/2, 519/2, 518/2, 517/2, 517/3, 516/2 położonych w miejscowości Markuszowa, oraz na dz. nr ew. gr. 1606, 31/6, 31/4, 54/3, 111/1, 157/1, 180/5, 180/7, 204/2, 205/3, 230/2, 231/1, 233/3, 259/1 położonych w miejscowości Oparówka.

Obwieszczenie

28.01.2016

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi gminnej Tułkowice- Góra – Różanka Rola” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 1146, 1147/3, 1148/1, 1149/1 położonych w miejscowości Różanka.

Obwieszczenie

28.01.2016

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi gminnej Różanka, Cmentarz – Niewodna, Wielki Las” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 1059, 1057, 1050/3, 1050/5, 1054/1, 1056/1, 1268/11, 1268/17, 1268/19, 1274/1, 1621/11, 1621/15, 1622/4, 1622/8, 1622/13 i 1622/15, położonych w miejscowości Różanka oraz na dz. nr ew. gr. 453 położonej w Niewodnej.

Obwieszczenie

28.01.2016

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi gminnej nr 112452 R Różanka – Niewodna - Szufnarowa” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów: 4039 położonej w miejscowości Szufnarowa.

Obwieszczenie

28.01.2016

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa oraz zmiana nawierzchni drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 2231, 2074 położonych w miejscowości Szufnarowa.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 07.01.2016

Dokument oglądany razy: 123 446